kelschrijft-portfolio.png

Kelschrijft

Tekstschrijfster Kelly Heerink wilde graag een huisstijl. Ze wist precies wat ze niét wilde, maar wat dan wel? Daar zijn we gaandeweg het proces achtergekomen. Veel versies passeerden de revue, waarbij we steeds dichter bij de stijl kwamen die Kelly echt wilde. Uiteindelijk werd dit de versie waarin ze zichzelf herkende.

Schoolkeuzegids 2016

Ook dit jaar heb ik weer samen met Bureau Routine de Schoolkeuzegids gemaakt. Deze gids wordt uitgedeeld aan alle groep 8-leerlingen in de wijde regio en geeft een overzicht van alle middelbare scholen waar ze uit kunnen kiezen.
Daarnaast geeft de gids een overzicht van alle open dagen en achtergrondinformatie over het middelbaar onderwijs.
Het is een uitdaging om de gids steeds voor zowel leerlingen als ouders prettig ogend en leesbaar te maken.

Hier kun je de hele gids doorkijken: http://schoolkeuzegids-regionijmegen.nl/

schoolkeuzegids-2016omslag.png
skg2016-spread-1.png

Schoolkeuzegids 2016

Digitale Dienstverlening

Gemeente Groesbeek wil haar diensten graag zo veel mogelijk digitaal aanbieden en afhandelen. Daarvoor ontwierp ik een beeldmerk en een reeks aan advertenties om dat onder de aandacht van de inwoners te brengen. De slogan ‘digitaal doen, wat digitaal kan’ is samen met de afdeling communicatie bedacht.

groesbeek-digit-dienstverl.png
verliesenverlangen.png

Verlies en Verlangen

Verlies en Verlangen is specialist in het begeleiden van ingrijpende gebeurtenissen waar een verlies aan ten grondslag ligt.
De huisstijl ging al een tijdje mee en was stukje bij beetje ontstaan. Mij werd gevraagd daar een nieuwe variant van te maken, op basis van het schilderij dat voorheen het logo was.
Ik heb daar een deel uitgehaald en dat bewerkt en voorzien van een passend kleurenpalet. Naast het logo werd meteen een correspondentieset, een website en een folderlijn ontworpen.

Sociale Teams

Voor Gemeente Groesbeek (inmiddels gemeente Berg en Dal) ontwierp ik een lijn voor de Sociale Teams. Of eigenlijk vijf lijnen: één voor de centrale organisatie en vier voor de deelgebieden waarin de teams werken. De kleuren zijn geënt op de kleuren van de verschillende gemeentehuisstijlen in het gebied.

logo-sociaalteam-algemeen.png
gg114-poster-gn-hl-a3.png

Sociale Teams

Zizo concert

Voor vocal group Zizo maakte ik al een keer het logo. Voor hun tweejaarlijks concert maakte ik deze poster. Het moest de uitstraling krijgen van vrienden in een feestelijke setting op een zomeravond.

Het concert was een groot succes: theater De Klif was twee keer nagenoeg uitverkocht.

zizo-poster-concert.png
mug-logo01.png

Projectstijl MUG-herindeling

Voor de herindeling van de gemeentes Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek maakte ik een projectstijl die gebruikt werd voor alle communicatie rondom de samenvoeging van de drie gemeentes. In het logo zijn de kleuren van de oude gemeente-huisstijlen toegepast. Voor het hele traject zijn diverse nieuwsbrieven, adevrtenties en promotiemateriaal gemaakt om de inwoners opd ehoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. In het laatste jaar voor de samenvoeging werd de tijdelijke naam Gemeente Groesbeek, met eemn tijdelijk lgog dat een afgeleidde was van het 'MUG-logo'.

Projectstijl MUG-herindeling

mug-logo-klein.jpg
gg126-doe-mee-folder2.png

Folder DOE MEE

Voor het project DOE MEE maakte ik een folder. In deze folder kunnen mensen teruglezen hoe ze toch aan activiteiten die in de gemeente georganiseerd worden mee kunnen doen als ze daar niet de financiële middelen voor hebben.

 

Huisstijl Markhorst & Smits

Voor het tekstschrijversbureau Markhorst en Smits maakte ik deze huisstijl. De verfstreek zagen ze bij toeval in ander werk van me, maar toen ze die gezien hadden was de keuze snel gemaakt.

markhorst-smits1.png
millingenbruist-fc.png

Millingen Bruist

Gemeente Millingen aan de Rijn is opgegaan in de nieuwe gemeente Berg en Dal. Om het bestaan als zelfstandige gemeente goed af te sluiten werden diverse activiteiten georganiseerd onder de naam 'Millingen Bruist'. Daarvoor heb ik dit logo gemaakt, waarin alle kenmerken van de gemeente vertegenwoordigd zijn. Het beeldmerk werd hartelijk omarmd en is op alle denkbare uitingen toegepast.

Bartosz

Bartosz is een specialist op het gebied van testen, test management en project management. Een paar jaar geleden heb ik hun beeldmerk gemaakt. De vraag luidde: "maak een simpel maar herkenbaar woordbeeld dat opvalt tussen de rest van de logo's in onze branche". Of het aan de herkenbaarheid van het logo ligt weet ik niet, maar feit is wel dat ze jaar in jaar uit erg hard groeien.

bartoszpms269.png
zaakdeblonde-stempel.png

De Zaak de Blonde

Voor klussenbedrijf 'De Zaak de Blonde' maakte ik een visitekaartje. Of eigenlijk ontwierp ik alleen een stempel. Met die stempel kan Sjon (de Blonde) zelf zijn kaartjes en zijn briefpapier maken. Flexibel en nooit meer drukwerk te veel.

OSM advies

OSM advies wilde graag een huisstijl waarin het draait om kleur en dynamiek. Het was moeilijk kiezen uit de gepresenteerde ontwerpen, maar uiteindelijk is bijgaand logo gekozen. Het is toegepast in een correspondentieset en een website.

osm-logo.png
nutripol-logo.png

Nutripol

Soms wil een klant alleen een logo. En dat kan natuurlijk ook.
Zo heb ik voor Nutripol dit logo ontworpen. Nutripol is een Luxemburgs bedrijf dat zich specialiseert in biologisch afbreekbare kunststoffen. Ze hebben het logo hierna zelf verwerkt in hun website en andere uitingen.

Aquila participaties

Voor Aquila participaties maakte ik dit logo. Aquila is het latijnse woord voor arend, dus de richting waarin ik ging zoeken voor een beeld was snel gevonden. De site is nog onder constructie.

logo-aquila-participaties.png
we-maken-werk-van-groesbeek.png

We maken werk van Groesbeek

In 2014 en 2015 ging het centrum van Groesbeek heel grondig op de schop. Dit had een behoorlijke impact op het dorp en vooral op de middenstand in het centrum. Samen met Selma Markhorst maakte ik een plan om die overlast voor de bewoners inzichtelijk en daardoor draaglijk te maken. Door een slogan en een herkenbare stijl zorgden we er voor dat alle stappen in het proces duidelijk werden gecommuniceerd. En dat heeft gewerkt.

Burgers-Partners

Toen Wim Burgers een consulting-bedrijf startte, heeft hij mij gevraagd de huisstijl te ontwerpen. Na een gezamenlijke brainstormsessie ben ik aan de slag gegaan en is deze huisstijl het resultaat geworden. De stapstenen verwijzen naar de veilige oversteek die Wim zijn klanten biedt over de stroom van regelgeving.

logo-burgers.png
burgers-map.png

Burgers-Partners

Elga's W

Voor communicatieprofessional Elga Willems maakte ik een logo en correspondentieset. Ze werkt onder de naam Elga's W en ze wilde een frisse, strakke uitstraling. En dan zijn een E en een W dankbare letters om mee te werken.

elga-willems.png
omslag-jaarboek2012.png

jaarboeken LLTV

Voor LLTV, de tennisvereniging waar ik ruim 20 jaar lid was, heb ik jarenlang de jaarboeken bedacht en gemaakt. Daarin stonden alle gegevens over de club: welke commissies er waren en wie er in zaten, de kalender voor het komende jaar, de ledenlijst, enzovoorts. Uiteindelijk heb ik er zelf ook weer voor gezorgd dat de jaarboeken wegbezuinigd werden, maar het was wel leuk om ze te maken! Ieder jaar bedacht ik een ander thema. In het laatste jaar voor de overgang naar een compleet digitale omgeving kregen alle leden een papieren iPad in de bus.

jaarboeken LLTV

jaarboeken-oud1.png